YediHilal
A- A A+

Orta Öğretim

YediHilal Ortaöğretim Birimi, hem yaklaşım  hem de birtakım özgün muhatap kitlesi olarak 

gördüğü “ortaokullar ve liseler”den oluşmaktadır. İlkokul öğrencileri YediHilal’in muhatap kitlesine 

dahil değildir. Her türlü eğitim kurumunda okuyan öğrenciler, hedef kitleye dahildir. Genel itibariyle 

10-18 yaş aralağı olarak değerlendirilebilir. 

Ortaokul ve lise gençliği için yetiştirme ve akademik destek programı olarak tanımlanacak YediHilal 

Ortaöğretim Birimi’nin çalışmalarının temel amacı;

1. Şuurlu, fikri ve ilmi açıdan donanımlı nesiller yetiştirmek.

2. Öğrencinin ahlaki/ilmi gelişimine katkı sağlamak.

3. Öğrencilerin öğrenim sürecine katkı sağlamak.

4. Gençliği gelecek kuşakların teminatı kılmak.

5. Medeniyet algısı/iddiası olan milli ve manevi değerlerle mücehhez bir nesil inşa etmek. 

Bu bağlamda YediHilal Ortaöğretim Birimi, geleneksel metodların yanında özgün, zamanın ruhuna 

uygun, estetik ve nitelikli çalışmalarla evvelen Yaratan’ın rızasına ulaşmayı sonrasında ise bu kutlu 

coğrafyanın sahibi nesle medeniyet algısını ve iddiasını kazandırmayı umar.