YediHilal
A- A A+

Hanımlar

YediHilal Hanımlar Birimi, kurulduğu günden bu yana toplumun her kesiminde fikir ve inanç yapısıyla gündemi iyi tahlil edebilen, ilmi açıdan donanımlı, kültürel ve sanatsal birikime sahip, İslami kimliğiyle örnek niteliğinde olan hanımların gelişimine katkı sağlama amacıyla hareket etmektedir. 

Alt Birimler

Teşkilatlanma

Birimin amacı hanımların faaliyet gösterdiği tüm şube ve temsilciliklerde YediHilal’e gönül vermiş üyelerin organize bir şekilde hizmet etmelerini sağlamaktır. İhtiyaç hissedilen ya da talep görülen her yerde teşkilatlanmak temel prensiptir.

Üniversite

Maddi, manevi donanımı yüksek, bununla birlikte rahatça inisiyatif alabilen ve kendi medeniyetinin farkında ve iddiasında bir genç neslin öncüleri olacak üniversiteli hanımlara hitap eder. Teşkilat çalışmaları, okuma grupları, öğrenci evleri,  YediHilal gençlik faaliyetlerinin planlanması ve hayata geçirilmesi temel faaliyet alanlarıdır.

Ortaöğretim

Muhatap kitlesi ortaokul ve liselerde okuyan genç hanımlardır. Hanımlar Ortaöğretim Birimi çalışmalarının temel amaçları şuurlu, fikri ve ilmi açıdan donanımlı nesiller yetiştirmek, öğrencinin ahlaki/ilmi gelişimine ve öğrenim sürecine katkı sağlamak, gençliği gelecek kuşakların teminatı kılmak ve medeniyet algısı/iddiası olan milli ve manevi değerlerle mücehhez bir nesil inşa etmektir.

İlim, Kültür ve Sanat

İlmi, ahlaki ve sanatsever bir gençliğe katkıda bulunma iddiasındadır. Özellikle üniversite ve ortaöğretim birimleriyle koordineli bir şekilde genç hanımların İslam ilimlerini tahsil etmelerine, modern dünyayı anlamalarına ve özellikle öğrenci evlerinde manevî bir hava oluşturmaya yönelik programlar oluşturur ve uygular.

Tanıtım, İletişim ve Algı Yönetimi

YediHilal Hanımlar Biriminin teşkilatlandığı tüm şube ve temsilciliklerin tanıtım faaliyetlerini üstlenir. Derneğin amacını, fikir ve inanç yapısını, faaliyet ve aksiyonlarını, hizmetlerini tanıtmayı ve doğru algılanmasına yardımcı olmayı amaçlar. Hanımlar Birimi tarafından organize edilen tüm etkinliklerin grafik tasarım, sosyal medya, internet sitesi, prodüksiyon, basın ve medya işleri tanıtım biriminin sorumluluğundadır.

İnsan Kıymetleri

Kendi kişiliği ve hal-i ile örnek olacak hanımların yetişmesine yönelik projeler yapar. Zorlayıcı şartlara direnebilecek dini hassasiyetin oluşması için manevi eğitim kanallarının açık olmasına yönelik destek olma hedefindedir.

Uluslararası İlişkiler

İslam coğrafyasına karşı duyarlı, küresel siyaseti iyi takip eden ve merkezine ‘insan’ı alarak faaliyetlerini sürdüren birimdir. İman, ilim ve hikmet çerçevesinde Müslüman ülkeler ve bu ülkelerdeki gençler ile kardeşlik ve işbirliklerini geliştirmeyi amaçlar.