YediHilal
A- A A+

Proje Yönetimi

Amaç:

YediHilal’in sahip olduğu değerlerden hareketle yola çıkarak oluşturduğu strateji 

çerçevesinde, gençlik medeniyetinin yeniden inşa sürecine katkı sağlayacak projeleri 

araştırmak, geliştirmek ve süreçleri takip etmek.

Proje Birimi Teşkilat Yapısı:

Proje Ar-Ge Sorumlusu

Proje Yazılım ve Takip Sorumlusu

Kurumsal İlişkiler Sorumlusu

Temel faaliyet alanları:

YTB (Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Toplululğu), GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı), Belediyeler vb. kamu 

ve kurumlarının destek projelerini takip etmek,

Projelerin araştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

Proje yazmak,

Yazılan projelerin takibini sağlamak,

YTB, GSB, Belediyeler vb. kamu ve kurumlar ile irtibata geçerek, belirli dönemlerde ziyaret planlamaları 

yapmak.