YediHilal
A- A A+

Tanıtım İletişim Algı Yönetimi

Çalışma Prensipleri

YediHilal’inçalışma sahalarında yer alan tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi için kurulmuştur. Derneğin amacını, fikir ve inanç yapısını, faaliyet ve aksiyonlarını, hizmetlerini, tanıtmayı amaçlar. Fertlerin, toplulukların veya kurumların YediHilal’i tanımasını sağlamak, toplumsal ilgiyi ve alakayı artırmak, Toplumun YediHilal’in değerlerini doğru algılamasına yardımcı olmak amacını taşır.

Tanıtım Biriminin Görev ve Sorumlulukları

Tanıtım Birimi beş alt birimden oluşur. Başkanı Tanıtım birim başkanıdır.

  1. Sosyal Medya Birimi
  2. Grafik Tasarım Birimi
  3. İnternet Sitesi Birimi
  4. Basın ve Medya Birimi
  5. Prodüksiyon Birimi