YediHilal
A- A A+

İlim, Kültür ve Sanat

İLİM-KÜLTÜR-SANAT BİRİMİ

YediHilal İlim-Kültür-Sanat birimi ilmî, fikrî, ahlakî ve sanatsal açıdan donanımlı bir gençlik inşasına katkıda bulunmak üzere faaliyetler planlar ve uygular. Bu çerçevede özellikle orta öğretim ve üniversite birimi ile koordineli bir şekilde gençlerin temel İslam ilimlerini tahsil etmelerine, modern dünyayı anlamalarına ve özellikle öğrenci evlerinde manevî bir hava oluşturmaya matuf programlar oluşturulur ve bunların YediHilal’in tüm şubelerince de tatbik edilmesi öngörülür.
YediHilal’e ait mekanlar dışındaki alanlarda kamuya açık olarak yapılan Dini/Ahlaki Sohbet Faaliyetleri içeren REHBER KONUŞMALAR, YediHilal’in cami merkezli faaliyetlerin üst başlığı olan İLİM İRFAN FİKİR USTALARI CAMİDE, öncüler olarak belirlenen şahsiyetlerle ilgili olarak icra edilen MÜSLÜMAN ÖNCÜLERİN İZİNDE, her türden (Şehir içi/Şehir Dışı/Yurt Dışı kültür/tarih/doğa) gezi programlarını içeren SEYYAH OLDUM ŞU ALEMDE gibi programlar ile YediHilal mekanlarının kullanıldığı konferans-sohbet programlarının üst başlığı olan ve Ümmet Günlüğü, Vakfol/Var ol, Kültürden İrfana/Bilgiden Bilgeliğe, Seyir Kültürü, Şiirden Şuura, Musikiden Muhabbete, Hatıraların Hatrı ve İlmiyle Âmil gibi alt başlıkları kapsayan ÇAY-SİMİT-SOHBET programları bu heedefler doğrultusunda düzenlenen programlardan bazılarıdır.