YediHilal
A- A A+

Uluslararası İlişkiler

Görev Tanımı:

Merkezinde insan olan, iman, ilim ve hikmet çerçevesinde Müslüman ülkerler ve bu ülkelerdeki gençler ile Türkiyedeki gençler arasında kardeşlik bilinci içersinde kardeşlik ve işbirliklerini geliştiren, aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerindeki İslami organizasyonlar yada insani organizasyonlarla bunlara bağlı gençlik teşkilatları ile tebliğ merkezli iletişim kuran, gerektiğinde İslam ve müslümanlar lehine her türlü çalışmalara destek veren, ayrıca yurt dışında çeşitli eğitim çalışmaları yapabilen, gerektiğinde de dünyadaki oluşan siyasi süreçlere İslamcı bir bakışla yaklaşım sağlayan bir birimdir.

Görevler:

  1. Dünyanın Yedi Bölgesinde Çalışmalar Yapan Kurumlar ve Gençlik Kurumları ile ilişkiler kurmak ve projeler geliştirmek.

Çalışma Yaptığımız Bölgeler

Ortadoğu

Afrika

Avrupa

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Asya Pasifik

Rusya- Kafkasya

Türki Cumhuriyetler

  1. Dünyadaki Misyonları YediHilal Hareketimizin Misyonu ile ortak olabilecek Türkiyeli Akedemisyenlerle iletişime geçmek ve Türkiyedeki gençler için projeler geliştirmek.

  2. Dünyanın Yedi Bölgesinde İnsani çalışmalar yapıp anti- emperyalist söylemleri olan gençlik kurumları ile de irtibatta olamak (Tebliğ merkezli yaklaşım).

  3. Türkiyedeki Yedihilal gönüllü gençlerine yurt dışında eğitim olanaklarında yardımcı olabilmek

  4. Yurt Dışındaki yaşan Türkiyeli ekiplerle prensiplerimiz çerçevesinde projeler geliştirmek.