YediHilal
A- A A+

Teşkilatlanma

Niçin Teşkilatlanmalıyız?

            Gençlik medeniyetimizin yeniden inşa sürecinde rol almak, bir ışık yakmak istemekte­dir. Zaman yeni bir başlangıç ve daha güçlü adımlar için düşünme ve karar alma zamanı­dır. Ülkemize, milletimize ve gençliğe musallat olmuş bütün sahtelikleri ortaya çıkaracak, hak ve hakikati bütün çıplaklığı ile kuşanmış, büyük ve derin bir yürüyüşün önünü açacak, zalimlere korku, mazlumlara umut verecek tevhit, adalet ve özgürlük eksenli bir gençlik hareketinin vakti gelmiştir.

            Bu gençlik, kendi medeniyet değerlerini bütün incelik ve zarafeti ile kuşanıp hayatında temsil edecek, yaptığı işi en iyi yapan hüner sahibi bir Müslüman olarak başka sonuçlar peşinde koşmayacak, iktidar ve refah beklentisine girmeyecektir. Bu gençlik, kesin ve keskin bir adalet savunucusu, hakkaniyetin tavizsiz bekçisi olacaktır.

            Gençliğin daha fazla iğdiş edilmeden asli görevi olan ‘davasına” geri dönmesi için samimi çalışmalara ihtiyaç vardır. Allah için, insanlık için, olan bitenden rahatsız olan ve bu böyle gitmez diyen herkesin bundan sonra yapabileceği en güzel katkı, bu davaya gönül vermek ve YediHilâl’in sahiplendiği ve ortaya koyduğu fikriyatın birer neferi olmak, önder olmak, önde olmaktır...

            Kimlik tanımı   :YediHilal’e gönül vermiş tüm üyelerin organize bir şekilde hizmet etmelerini sağlamak

            Ufuk                :İhtiyaç hissedilen ya da talep görülen her yerde teşkilatlanmak

            Teşkilatlanmanın Genel Esasları

İnsan Merkezlilik         : Teşkilatlar insan merkezlidir ve yapılanma mevcut insan kaynağı göz önünde bulundurularak sürdürülür. Teşkilatlanmada örfi idareyi esas alma zorunluluğu yoktur. İnsan kaynağının yetersiz olduğu durumlarda; olumsuz sonuçlar doğuracağıöngörülen bir teşkilatlanma çalışmasını başlatmak yerine; yapılanması tamamlanmış en yakın teşkilat merkezlerine destek verilir ve yeterli insan kaynağının oluşması beklenir. Bu yönüyle teşkilatlanmada aşamalı bir yöntem izlenir.

Verimlilik                     : Gerek insan kaynağının, gerek mali kaynakların ve diğer imkânların kullanımı konusunda titiz davranılır ve yüksek bir verimlilik hedeflenir. Nicelik yerine nitelik esas alınır.

Yerellik                                    : Teşkilatlanmada yerellik ön planda tutulur. Yapılanma; yerel değerler, özellikler ve kişiler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.

Temsilde Adalet           : Teşkilatlara sorumlulukla birlikte yetki de verilir. Adilane bir modelle yapıların temsil gücüne paralel olarak karar alma süreçlerinde etkin olmaları sağlanır. İnanç sistemimize uygun temel ilkeler tüm kademeler için bağlayıcıdır.

Kurumsal Dayanışma  : Paydaş sivil toplum kuruluşlarına YediHilal’in hiyerarşik yapısı içerisinde faaliyet göstermeleri için ortam hazırlanır.

Birimin Teşkilatlanma Esasları

Şube ve Temsilcilik faaliyetleri YediHilal tüzel kişiliği adı altında yürütülür.

Şube ve Temsilciliklerin açılabilmesi için belirlenen “Şube ve Temsilcilik Açma Kriterleri”nin yerine getirilmesi ve Yönetim Kurulu’nun onayı gerekir.

Şubeler ve Temsilcilikler, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun YediHilal organizasyon yapısında yapacağı bir değişikliğe kadar herhangi bir ara organ bulunmaksızın direk Genel Merkez Teşkilatlanma Birimi’ne bağlı olarak görev ifa ederler. 

YediHilal Genel Merkezi, Şubeleri ve Temsilciliklerindeki bütün unvanların ve organların isimleri, Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenmiştir ve bütün mensuplar belirlenen kurumsal terminolojiyi kullanmaya azami özen gösterirler.

Şube Yönetimlerinde; Teşkilatlanma, Üniversite ve Ortaöğretim Birim Başkanları “Şube Başkan Yardımcısı” pozisyonundadırlar.

Şube ve Temsilciliklerle ilgili her türlü uygulamada ilgili kanunlara, YediHilal tüzüğüne ve yönetmeliklerine uygun hareket edilir.