YediHilal
A- A A+

Mali İşler

Faaliyetler:

 • Dernek gelir ve giderleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Usulüne uygun ve doğru yöntemlerle çalışmak.
 • Belgeye dayalı, kanun yönetmelik ve dernek tüzüğüne uygun davranmak.
 • Kamu kaynaklarını sadece topluma yönelik faaliyetler için meşru usullerle kullanmak.
 • Meşru kazanç elde eden gönüldaşların katkılarını sağlamak.
 • Bağışçılarla sürekli iletişim halinde olmak, faaliyetlerin bağışçılara duyurulmasını sağlamak. (Her faaliyetin duyurusunu yapmak, belirli periyotlarda ziyaret etmek, düğün ve cenazelerine katılmak, mübarek gün ve gecelerde aramak ve ziyaret etmek)
 • Etkin ve verimli bütçeler oluşturmak. Kaynakların israfınıönlemek.
 • Her yıl, şubelerde Kasım ayında, Genel merkezde Aralık ayında tahmini bütçeyi hazırlamak.
 • Şubelerde Ocak ayında, genel merkezde Şubat ayında kesin hesabı oluşturmak.
 • Çıkarılacak çalışma yönergesine uygun çalışmaları yürütmek.
 • Şubeler ve genel merkez arasında mali konular ile ilgili koordinasyon sağlamak.
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak. Her faaliyetin bütçelemesini sağlamak gerekli kaynakları bulmak.
 • Resmi kurumlara yapılacak bildirim ve beyanların yapılmasını sağlamak. SGK ve Vergi beyanlarını vermek, borçlarınıödemek.

Gelirler;

 1. Aidat
 2. Bağış
 3. Burs
 4. Zekat ve Fitre

            Olarak toplanır ve amacına uygun olarak sarf edilir.