YediHilal
A- A A+

Genel Sekreterlik

GENEL SEKRETERLİK

Amaç:

Çalışmalarda sürekliliği ve bütünlüğü sağlamak. Düzenli bir kayıt ve raporlama sistemi oluşturmak.

Genel Sekreterlik Birimi Teşkilat Yapısı:

Hukuk İşleri Sorumlusu

Kurumsal İlişkiler Sorumlusu

Müesseseler Sorumlusu

Strateji ve Planlama Sorumlusu

Kurumsal Hafıza Sorumlusu

Temel faaliyet alanları:

Resmi kayıt ve işlemlerin yapılması,

Kurumsal ilişkilerin takibi,

Müesseselerin takip ve denetimi,

YediHilal Merkezinin idari ihtiyaçlarının karşılanması,

Yed-i Hilal Meclisi iş ve işlemlerinin takibi

Toplantı tutanaklarının tutulması, kararların takibi

Genel Kurul işlemlerinin takibi,

Şube resmi işlemlerinin kontrolü,

Kurumsal stratejinin ve faaliyet planlarının hazırlanması