YediHilal
A- A A+

Çağrımız

ÇAĞRIMIZ...                            “Bir de sizlerden, iyiliğe çağıran, doğruyu emreden, 
                                                                     kötülükten alıkoyan önde gider bir topluluk bulunsun! 
                                                                     İşte arzularına erecek olanlar, onlardır”. (Ali İmran-104)

Bismillahirrahmanirrahim.                                   
Allah’a hamd, Rasûlüne salât ve selam olsun.           
                                                                            

Değerli dostlar;
Ülkemizde gençliği aslından, özünden ve tarihinden uzaklaştırmak için çok oyunlar  oynandı. Ülkenin geleceği üzerinden menfaat devşirenler gençleri yapay politik kamplara  ayırıp birbirine vurdurarak güçlerini pekiştirdiler. Gençler, hız ve haz çağının yaşandığı günümüzde ahlaki bir boşluğa doğru sürüklenmektedir. Gençliğe hayatı anlamlandırmak  için benimsetilen ideolojilerin, izmlerin ve hazların hiçbiri huzur ve güven vermemiştir.  Tüm ideolojiler, söylemler ve tüketim alışkanlıkları bir “hakikat” arayışını değil, sahteliği/ sahteciliği dayatmaktadır. Bütün bunlar, gençliğin umutlarını ve ümitlerini boşa çıkarmış, onları buhrana sürüklemiştir. Bu durumun farkında olan bizler ya bu kalabalıklara kapılıp  karanlıklara dalacak ya da aydınlık bir yolun ışığını yakacağız.

Gençlik medeniyetimizin yeniden inşa sürecinde rol almak, bir ışık yakmak istemektedir. Zaman yeni bir başlangıç ve daha güçlü adımlar için düşünme ve karar alma zamanıdır. Ülkemize, milletimize ve gençliğe musallat olmuş bütün sahtelikleri ortaya çıkaracak, hak ve hakikati bütün çıplaklığı ile kuşanmış, büyük ve derin bir yürüyüşün önünü açacak,zalimlere korku, mazlumlara umut verecek tevhit, adalet ve özgürlük eksenli bir gençlik hareketinin vakti gelmiştir.

Bu gençlik kendi medeniyet değerlerini bütün incelik ve zarafeti ile kuşanıp hayatında temsil edecek, yaptığı işi en iyi yapan hüner sahibi bir müslüman olarak başka sonuçlar peşinde koşmayacak, iktidar ve refah beklentisine girmeyecektir. Bu gençlik kesin ve keskin bir adalet savunucusu, hakkaniyetin tavizsiz bekçisi olacaktır.

Gençliğin daha fazla iğdiş edilmeden asli görevi olan “davasına” geri dönmesi için  samimi çalışmalara ihtiyaç vardır. Allah için, insanlık için, olan bitenden rahatsız olan ve  bu böyle gitmez diyen herkesin bundan sonra yapabileceği en güzel katkı bu davaya gönül  vermek, nefer olmak, önder olmak, önde olmaktır…

                                                                                                                                                               Mustafa ENESOĞLU
                                                                                                                                                                Yönetim Kurulu Bşk.