YediHilal
A- A A+

Dünyayı Titreten! Müslümanlar

Dünyayı Titreten! Müslümanlar

Batı dünyasının karanlık ortaçağ olarak adlandırıp bize böyle öğrettiği dönem aslında Dünyanın altın çağını yaşadığı bir dönemdir. Müslümanlar bugünkü modern bilim ve tekniğin çaldığı bir çok bilimsel çalışma ve buluşun temellerini bu dönemde atmıştır. Teknik ilimler, tıp, astronomi, cebir ve kimya gibi birçok alanda önemli neticeler elde eden Müslüman bilim adamları, medeniyet ve kültür sahasında kısa zamanda tüm dünyayı aydınlatlamışlardır. Buluşlarıyla insanlığın özüne ve tabiata yabancılaşmadan ilim yapmasını, Hakikat medeniyetine ilk adımlarını atmasına vesile olan Müslümanlar, Dünyada tıkanan ilmin yolunu açmışlardır. Batı dünyası bu dönemde Müslüman ilim adamlarını takip etmeye, onları öğrenmeye başlamışlar; Avrupa'da zeki gençlerin Arapça ve Türkçe öğrenmeleri için İslam beldelerine gönderilmesi yaygınlaşmıştı. İlim ve fende günümüzde dahi kullanılan bir çok teknik o devirlerde müslümanlar tarafından keşfedilmiştir. Bu dönemde yaşayan hükümdarlar, alimler, mimarlar, komutanlar, fikir adamları, edebiyatçılar ve şairleriyle İslam Medeniyeti insanlığın üzerine güneş gibi doğmuştur.

YediHilal ortaokul birimi olarak Nurettin Yıldız Hocamızın ikindi namazına müteakip yaptığı hadis dersine paralel olarak 9-14 yaş arası (er-genç) ortaokul öğrencilerimiz için bu programı icra ediyoruz. İstiyoruz ki Nurettin Hocamızın sohbeti ile ebeveynler camide hadis dersini dinler iken 9-14 yaş arası çocukları da caminin hemen yakınında bulunan merkezimizde hazırladığımız sunumlarla İslam Medeniyetini ve bu medeniyetin temel taşları olan kişileri, dünyayı titreten müslümanları birlikte tanıyalım. Bu haftanın konusu müslüman bilim adamları. Ebul İz El Ceziri, Hazini, Harizmi, Ali Kuşcu, Akşemseddin; İbni Firnas, Cabir Bin Hayyam, İbni Sina ve daha bir çok ismini dahi bilmediğimiz öncü bilim adamlarını ve neler yaptklarını Muhammed Ferhat Yeşil'in sunumuyla öğreneceğiz.
Programımız Valide Camiinde kılınacak ikindi namazının hemen akabinde merkezimizin salonunda icra edilecektir.  Programa tüm kardeşlerimizi bekliyoruz.

YEDİHİLAL ORTAOKUL BİRİMİ KOMİSYONU